Công nghệ Tin tức

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là một bộ hồ sơ tổng hợp được trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp để thông qua đó, đáp ứng các yêu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Để lập một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, người lập báo cáo không chỉ cần đưa vào những chỉ tiêu buộc phải có mà còn nên cân nhắc những nhân tố tác động đến báo cáo tài chính. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ chỉ ra những nhân tố kể trên trong việc hình thành báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

1. Cấu trúc vốn

Do mỗi doanh nghiệp có nhu cầu về vốn là khác nhau nên các yếu tố tác động đến báo cáo tài chính cũng khác nhau. Đối tượng cổ đông và chủ nợ sử dụng các phương pháp khác nhau để làm giảm tính bất cân xứng của thông tin.

Khi các nhà đầu tư đầu tư trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua thị trường chứng khoán, họ thường phải xem xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp đấy cùng với một vài nguồn khác để lấy thông tin phục vụ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng.

báo cáo tài chính

2. Cơ cấu sở hữu

Cơ cấu sở hữu là một yếu tố tác động lên chất lượng thông tin kế toán bởi hệ thống CT-PL.
Nhận thấy, những nước có xu hướng bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư tốt thì thường không chú ý nhiều đến vấn đề quyền sở hữu.

Họ tranh luận rằng, tập trung vào quyền sở hữu cũng đồng nghĩa với việc có bảo vệ về mặt luật pháp do hai nguyên nhân:

Các cổ đông thường cần được nắm nhiều quyền kiểm soát doanh nghiệp trong tay để tránh rơi vào tình trạng bị các nhà quản trị che mắt.

Hệ thống chính trị cũng có tác động lên cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, thể hiện thông qua việc một nhà nước mà xuất hiện phổ biến hiện tượng doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm các ưu đãi thông qua chính trị thì thường thiên về hình thức sở hữu tập trung.

3. Hệ thống thuế

Hệ thống thuế quan là một khía cạnh khác trong chuỗi các yếu tố ảnh hưởng của hệ thống CT-PL. Một hệ thống thuế có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng thu nhập của doanh nghiệp thông qua một vài con đường.

Trước tiên, các khoản thu nhập không phản ánh một cách chân thực tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các quốc gia mà thu nhập kế toán và thu nhập chịu thuế có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nếu chuẩn mực kế toán và luật thuế có mối liên hệ tương hỗ thì sẽ kéo theo chất lượng giảm sút do trong trường hợp cả hai đều được xem là công cụ sử dụng với mục đích chính trị, ví dụ như để thu thuế về cho chính phủ.

Hai là, tỷ lệ thuế suất cao sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế. Vì vậy, đặt tỷ lệ thuế suất cao sẽ khiến lợi nhuận thu được trên các báo cáo tài chính giảm xuống.

Burgstahler (2007) nhận thấy, doanh nghiệp có tỷ lệ thu nhập và thuế tương xứng với nhau và thuế suất cao thường có hành vi điều chỉnh báo cáo tài chính.

Haw (2004) cho rằng, nếu một doanh nghiệp có báo cáo tài chính trong sạch, ít bị sửa đổi, thì họ luôn sẵn sàng nộp thuế và điều này có ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát tính chân thực của báo cáo tài chính hơn là những ảnh hưởng của hệ thống tư pháp.
 
https://sadlersullivan.com/

https://sadlersullivan.com/nhung-luu-y-khi-ke-khai-thue-qua-mang-lan-dau/

Related posts

Những điều bạn chưa biết về khu đô thị Dương Nội

Kiến thức giảm cân

Những lưu ý cần biết khi khảo sát hành vi khách hàng hiệu quả

Kiến thức giảm cân

Dấu hiệu nhận biết và cách điều trị các bệnh thường gặp ở gà con

Kiến thức giảm cân